# تگ :

اسانس رازیانه

تلفن تماس : 09120857730 - 09191425020

فروش / استعلام قیمت : اسانس رازیانه

اسانس رازیانه

اسانس رازیانه : رازیانه گیاهی گدار با طبع گرم و خشک و تیره گیاهان چتری و راسته آپیالس هاست که سرشار از ترکیبات مشابه به هورمون های زنانه ( استروژن ) – ( فیتواستروژن ) است و بومی جنوب غربی آسیا و جنوب اروپا بخ

ادامه توضیحات محصول