# تگ :

اسانس باریجه

تلفن تماس : 09120857730 - 09191425020

فروش / استعلام قیمت : اسانس باریجه

اسانس باریجه

اسانس باریجه : باریجه یا بالنبو اولئوگم گیاهی علفی است که خود رو است در مناطق مختلفی می روید ، به دلیل کمبودن این گیاه چیدن آن جرم محسوب میشود و اگر بدنه آن زخمی شود شیره سفید رنگی از آن خارج می شود که

ادامه توضیحات محصول

فروش / استعلام قیمت : اسانس ادویه

اسانس ادویه

اسانس ادویه : ادویه ماده گیاهی است که برای عطردار کردن و یا طعم دهی به غذا ها مورد استفاده قرار میگیرد ، همچنین برای مخفی کردن طعم بقیه مواد درون غذا میتوان از ادویه ها استفاده کرد ! ادویه که در فارسی به آن

ادامه توضیحات محصول