# تگ :

روغن سرو کوهی

تلفن تماس : 09120857730 - 09191425020

فروش / استعلام قیمت : روغن سرو کوهی

روغن سروکوهی

اورس یا سرو کوهی نوعی سرو است که نام های متعددی دارد و میتواند تا ارتفاع بسیار زیادی رشد کند ، این گیاه تا چندین سال در شرایط آب و هوایی نا مطلوب و خشک میتواند به راحتی زنده بماند و رشد کند ! برگ این

ادامه توضیحات محصول