# تگ :

روغن جوجوبا

تلفن تماس : 09120857730 - 09191425020

فروش / استعلام قیمت : روغن جوجوبا

روغن جوجوبا

روغن جوجوبا : گیاه جوجوبا یک گیاه خشن و گیاه چند ساله است که در شمال امریکا رشد می کند و در بیابانی که باعث مرگ بسیاری از جانداران می شود میتوانند به خوبی رشد کنند و بارور شوند .   دانه گیاه جوجوبا را می

ادامه توضیحات محصول