# تگ :

اسانس درمنه

تلفن تماس : 09120857730 - 09191425020

فروش / استعلام قیمت : اسانس درمنه

اسانس درمنه

اسانس درمنه : درمنه درختچه ای بوته ای شکل و خودرو از خانواده درختان کاسنی است که خاصیت های دارویی فراوانی دارد و همینطور برگ و گل این گیاه دارای عطر مخصوص خود است . ساقه و قسمت های چوبی در گیاه درمنه ب

ادامه توضیحات محصول