# تگ :

اسانس گوجه

تلفن تماس : 09120857730 - 09191425020

فروش / استعلام قیمت : اسانس گوجه

اسانس گوجه فرنگی : گوجه فرنگی از بوته های زمینی بدست می آید که جزوه سبزی هاست و میوه آن ابتدا سبز و هنگام رسیدن قرمز خوش رنگ و بویی جذاب دارد و میوه ای است که اکثر آنرا آب تشکیل می دهد . این میوه امروزه به

ادامه توضیحات محصول