# تگ :

روغن دانه گشنیز

تلفن تماس : 09120857730 - 09191425020

فروش / استعلام قیمت : روغن دانه گشنیز

فروش اسانس گشنیز

روغن دانه گشنیز از میوه (دانه) گشنیز استخراج می شود که از خانواده گیاه گل گاوزبان یا گیاه چینی است. کلمه “گشنیز” از لحاظ فنی کل گیاه را توصیف می کند، اما بسته به جغرافیا، گشنیز دارای توصیف های متفاو

ادامه توضیحات محصول