# تگ :

اسانس سقز

تلفن تماس : 09120857730 - 09191425020

فروش / استعلام قیمت : اسانس سقز

اسانس سقز

اسانس سقز : شیره غلیظی که از درخت پسته وحشی (بنه) خارج می شود را صمغ سقز میگویند که همچنین نام یک شهر در غرب ایران است از توابع کردستان است ، سقز را به عنوان آدامس طبیعی میشناسند و غلظت آن تاحدی بالاس

تگ ها :
ادامه توضیحات محصول