# تگ :

اسانس پنیر

تلفن تماس : 09120857730 - 09191425020

فروش / استعلام قیمت : اسانس پنیر

اسانس پنیر

اسانس پنیر : پنیر گونه ای از لبنیات فراورده ای شیر است که در انواع مختلفی موجود است ، با دلمه کردن شیر توسط سرکه یا اسید استیک یا آنزیم مایه پنیر ، آب پنیر جداشده و پنیر ایجاد میشود . پنیر تاریخچه مشخصی ن

ادامه توضیحات محصول