# تگ :

اسانس زیره سیاه

تلفن تماس : 09120857730 - 09191425020

فروش / استعلام قیمت : اسانس زیره سیاه

اسانس زیره سیاه

اسانس زیره سیاه : زیره سیاه یا کمون میوه درخت زیره است که زادگاه اصلی آن کرمان است بیشتر در نواحی ساحلی رودخانه ها بهترین رشد را دارد ولی نیازمند آبیاری نیست و به خوبی می تواند در شرایط سخت بی آب نیز رشد

ادامه توضیحات محصول