# تگ :

اسانس انگور

تلفن تماس : 09120857730 - 09191425020

فروش / استعلام قیمت : اسانس انگور

اسانس انگور

اسانس انگور : انگور درختی با گستره فراوان است که بیشتر از ۶۰۰ گونه از آن در سراسر جهان کشت می شود . درخت انگور حالت رونده و پیچکی دارد و رشد آن سریع است که میتواند به سرعت رشد کند . انگور میوه درخت ان

ادامه توضیحات محصول