# تگ :

خرید روغن بابونه

تلفن تماس : 09120857730 - 09191425020

فروش / استعلام قیمت : خرید روغن بابونه

خرید روغن بابونه

خرید روغن بابونه خرید روغن بابونه که اغلب به عنوان بابونه آبی یا بابونه واقعی نامیده می شود، از خانواده آفتابگردان کامپوزیته است ، این یکی از دو گونه بابونه است که می تواند به صورت پزشکی استفاده شود این گیاه

ادامه توضیحات محصول