# تگ :

اسانس کولا

تلفن تماس : 09120857730 - 09191425020

فروش / استعلام قیمت : اسانس کولا

قیمت اسانس کولا

اسانس کولا : کولا نام درختی از سرده درخت های کاکائویی است با حداکثر ارتفاع بیست متر است که اکثرا در مناطق جنگل های بارانی آفریقا رشد کرده و باردهی آن در آنجا بهتر از مناطق دیگر است ! میوه کولا که میوه کپس

تگ ها :
ادامه توضیحات محصول