# تگ :

اسانس باریجه

تلفن تماس : 09120857730 - 09191425020

فروش / استعلام قیمت : اسانس باریجه

اسانس باریجه

اسانس باریجه : باریجه یا بالنبو اولئوگم گیاهی علفی است که خود رو است در مناطق مختلفی می روید ، به دلیل کمبودن این گیاه چیدن آن جرم محسوب میشود و اگر بدنه آن زخمی شود شیره سفید رنگی از آن خارج می شود که

ادامه توضیحات محصول