# تگ :

روغن فرفیون

تلفن تماس : 09120857730 - 09191425020

فروش / استعلام قیمت : روغن فرفیون

روغن فرفیون

روغن فرفیون : فرفیون گیاه شیره دار در نژاد های مختلف است که برخی گل های بنفش ، سفید یا زرد، ریشه قرمز رنگ و دانه هایی شبیه به عدس که در اثر زخمی شدن گیاه شیره سفید رنگی از آن خارج می شود که نام آن فرفیون است

ادامه توضیحات محصول