# تگ :

روغن زوفا

تلفن تماس : 09120857730 - 09191425020

فروش / استعلام قیمت : روغن زوفا

روغن زوفا

روغن زوفا زوفا گیاه چند ساله بومی منطقه مدیترانه است و در زمان کتاب مقدس یک گیاه مقدس محسوب می شود. در طول زمان رومی ها، این گیاه در برابر طاعون، به عنوان یک ضد عفونی کننده و برای درمان عفونت های جزئی مورد ا

ادامه توضیحات محصول