# تگ :

اسانس بابونه

تلفن تماس : 09120857730 - 09191425020

فروش / استعلام قیمت : اسانس بابونه

اسانس بابونه

اسانس بابونه : بابونه گیاهی همیشه سبز و کوچک است که در تمامی دشت ها قابلیت رویش دارد . نهایت ارتفاع گیاه بابونه ۳۰ سانتی متر است که با ساقه ای سبز رنگ و کرک مانند و برگ های کوچک و گل های سفید زیبا قابل ش

ادامه توضیحات محصول