# تگ :

اسانس کاکائو

تلفن تماس : 09120857730 - 09191425020

فروش / استعلام قیمت : اسانس کاکائو

قیمت اسانس کاکائو

اسانس کاکائو : کاکائو به میوه درخت کاکائو گفته میشه که اکثر انسان های روی زمین با این میوه آشنا هستند که  بومی مکزیک و آمریکاست و حداقل یکی از مشتقات آنرا مصرف کرده اند ! درخت کاکائو ارتفاعی بین ۴ تا ۱۰ متر د

ادامه توضیحات محصول