# تگ :

روغن زیره سبز

تلفن تماس : 09120857730 - 09191425020

فروش / استعلام قیمت : روغن زیره سبز

زیره سبز

زیره سبز گیاهی است یکساله ، معطر ، بدون کرک (جز میوه) ساقه علفی با انشعابات دو تایی و گاهی سه تایی می‌باشد . ساقه گیاه شیار دار بوده و دارا ی بافت کلانشیم محیطی است .همچنین گیاهی است یکساله کوچک و علف

ادامه توضیحات محصول