# تگ :

روغن افسنتین

تلفن تماس : 09120857730 - 09191425020

فروش / استعلام قیمت : روغن افسنتین

قیمت روغن افسنتین

روغن افسنتین : افسنتین گیاهی با رنگ سبز کم رنگ ، علفی و نهایت ارتفاع یک متر که به عنوان گیاهی دارویی شناخته می شود که در ایران حدود ۳۴ گونه، از گذشته تا به امروز از افسنتین به عنوان گیاه در مانی و همینطور به عنوان روان گردان استفاده می شده است . افسنتین به صورت های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد ، میتوان خشک شده این گیاه را به صورت چای ( دم کرده ) مصرف کرد یا روغن افسنتین را استخراج نمود و به صورت موضعی و یا خوراکی استفاده کرد ! حتی میتوان از این گیاه به عنوان چاشنی غذایی استفاده کرد . از این گیاه به عنوان یک آرام بخش قوی طبیعی ، بهبود کم خوابی و یا بی خوابی ، بهبود کم خونی و فقر آهن در طب سنتی ایران باستان بسیار مورد استفاده قرار میگرفته است و توسط افرادی چون بوعلی سینا استفاده از دم کرده این گیاه را توصیه کرده است . روغن افسنتین به جهت درمان و یا تسکین درد های مفصلی و رماتیسمی ، گزش حشرات بسیار مناسب است و میتوان به صورت موضعی آنرا در مناطقی که دچار درد یا گزش شده است استفاده کرد . به دلیل و

ادامه توضیحات محصول