# تگ :

اسانس آلوچه

تلفن تماس : 09120857730 - 09191425020

فروش / استعلام قیمت : اسانس آلوچه

اسانس آلوچه

اسانس آلوچه : الوچه (گوجه سبز) میوه ای است که شکوفه های سفید رنگ آن در ابتدای بهار باز میشود گوجه سبز به سرعت رشد میکند و میوه آن میرسد مدت زمان نگهداری میوه گوجه سبز بسیار کوتاه است و نهایتا در یخچال ۴ روز میتوان آنرا نگهداری کرد بنابر این برای استفاده این میوه در خوارکی های مانند مربا ، بستنی ، کیک ، دسر ، ژله و دیگر محصولات خوراکی میتوان استفاده کرد. عطر و بوی ترش این میوه خاص باعث تحریک بزاغدهان میشود که با استفاده آن در محصولات غذایی میتوانید کشش و جذابیت محصولات خودرا به صورت قابل توجهی افزایش دهید. اسانس آلوچه رنگ گوجه سبز زرد ، قرمز ، بنفش و سبز است و در نژاد های مختلفی تولید میشود که طعم های متفاوتی از یک دیگر دارند و با توجه به کارایی خاص خود مورد استفاده قرار میگیرند آلوچه به دلیل اینکه به صورت نارس از درخت چیدهمیشود و فراید رشد را به صورت کامل طی نکرده اند ممکن است باعث حساسیت در برخیافراد شود . همچنین به دلیل زیاد بودن مقدار اسید در گوجه سبز باعث ایجاد ناراحتی

ادامه توضیحات محصول