# تگ :

اسانس کارامل

تلفن تماس : 09120857730 - 09191425020

فروش / استعلام قیمت : اسانس کارامل

فروش اسانس کارامل

اسانس کارامل : کارامل افزودنی خوراکی است که اکثرا به ماده بدست آمده از کاراملیزاسیون شدن شکر در غلطت بالا گفته می شود و همچنین این ماده در میوه هایی که به طور معمول استفاده میکنیم نیز موجود است و در هنگام

ادامه توضیحات محصول