# تگ :

اسانس توت فرنگی

تلفن تماس : 09120857730 - 09191425020

فروش / استعلام قیمت : اسانس توت فرنگی

فروش روغن توت فرنگی

اسانس توت فرنگی : توت فرنگی گیاهی نهان دانه از تیره گل سرخ است که رشد آن در آب و هوای گرم و معتدل و در خاک خوب بسیار زیاد است ، گل های گیاه توت فرنگی بسیار حساس به سرما هستند ولی طعم میوه آن در اثر انجما

ادامه توضیحات محصول