# تگ :

اسانس آنغوزه

تلفن تماس : 09120857730 - 09191425020

فروش / استعلام قیمت : اسانس آنغوزه

اسانس آنغوزه

اسانس آنغوزه : آنغوزه گیاهی پر رشد است که قد آن به ۲٫۵ متر نیز میرسد و ساقه آن قطور و محکم است . برگ های گیاه آنغوزه بسیار بزرگ است و پهنای آن به نیم متر نیز میرسد . گل های گیاه آنقوزه زرد رنگ و کوچک

ادامه توضیحات محصول