# تگ :

اسانس زیتون

تلفن تماس : 09120857730 - 09191425020

فروش / استعلام قیمت : اسانس زیتون

اسانس زیتون

اسانس زیتون : زیتون با درختان کوچک و گونه های متفاوت است که در گذشته گستردگی فراوانی داشته و از مدیترانه تا جنوب شرقی آسیا و شرق استرالیا پراکندگی داشته است ، گیاه آن همیشه سبز بوده و برگ های کوچک سبز رنگ دارد و میوه آن نیز کوچک است . مصرف زیتون مربوط به سال های بسیار دور است و حتی در کتاب انجیل اشارات فراوانی به آن شده است و فراوانی آن مربوط به منطقه کنعان در سوریه است که همیشه اقتصاد آنها وابسته به زیتون بوده است و منشا اهلی شدن و پرورش زیتون را سوریه میدانند . در گذشته تصور میشد که کشت زیتون در ایران ( قسمت های رودبار ، طارم و منجیل ) قدمت ۸۰۰ ساله داشته باشد ولی طی کشفیات جدیدی که انجام شده است ، باستان شناسان در تپه های باستانی کلورز رستم آباد کشف کردند که کاشت زیتون در این منطقه به بیش از ۲۰ قرن پیش برمیگردد و همینطور ناصر خسرو ( حکیم و جهانگرد ایرانی ) در سفرنامه خود از وجود زیتون در منجیل و رودبار و طارم سخن گفته است . معروف ترین گونه شناخته شده زیتون نوع اروپایی آن است که در گذشته ب

ادامه توضیحات محصول