روغن بذر کدو
- دارویی, غذایی

روغن تخم کدو

دانه کدو تنبل ممکن است کوچک باشد، اما آنها پر از مواد مغذی ارزشمند است ، خوردن فقط مقدار کمی از آنها می تواند مقدار قابل توجهی از چربی های سالم، منیزیم و روی شما را فراهم کند. از این رو، روغن دانه های کدو…