روغن گل رز
- دارویی

روغن گل سرخ

اما آیا می دانستید که خواص رزها بیشتر از یک بوی خوش است ؟ این درست است ! آنها دارای مزایای درمانی هستند که می توانند بسیاری از مشکلات را درمان کنند. روغن گل رز که از طریق یک فرآیند ساده تقطیر بخار تولید می…