روغن پنبه دانه
- دارویی, غذایی

روغن پنبه دانه

  روغن پنبه دانه یکی از رایج ترین روغن های گیاهی مورد استفاده در ایالات متحده است ، به عنوان “روغن گیاهی اصلی آمریکا” اشاره شده است، از دهه ۱۸۰۰ بخشی از رژیم غذایی آمریکایی بوده است و از آن زمان تقاضای مصرف کنندگان در…