روغن هسته زردآلو
- آرایشی بهداشتی, دارویی, غذایی

خرید روغن هسته زردآلو

روغن هسته زردآلو از هسته (دانه) زردآلو گرفته شده است ، پس از خوردن این میوه خوشمزه، دانه ها برای ساخت این روغن سبک استفاده می شود !روغن هسته زردآلو برای استفاده به عنوان یک روغن ماساژ عالی است زیرا بسیار سبک است و پوست…