نمایندگی فروش روغن ماکادمیا
- آرایشی بهداشتی, دارویی, غذایی

نمایندگی فروش روغن ماکادمیا

آیا نمایندگی فروش روغن ماکادمیا در شهر خود را می شناسید؟ آیا می دانید روغن ماکادمیا از میوه درخت ماکادمیا که اولین بار در جنگلهای استرالیا کشف شد، به دست می آید؟ آیا می دانید حدود ۶۰ درصد روغن آجیل ماکادمیا را اسید اولئیک تشکیل…