روغن زیره سیاه
- دارویی

روغن زیره سیاه

زیره سیاه یک گیاه است که مردم از روغن، میوه و دانه ها به عنوان دارو استفاده می کنند. بعضی از افراد به خاطر مشکلات گوارشی مانند سوزش سر دل، گرفتگی، از دست دادن اشتها و اسپاسم های خفیف معده و روده، از روغن زیره…