روغن زنجبیل
- دارویی, غذایی

روغن زنجبیل

روغن زنجبیل دارای یک پایه نازک است و به رنگ زرد کمرنگ است و دارای عطر خوشایند تلخ است ، این عطر با توجه به تقطیر و کیفیت زنجبیل مورد استفاده متفاوت است. با این حال، روغن زنجبیل با عطر و طعم فوق العاده گفته…