روغن دارچین
- دارویی, غذایی

روغن دارچین

روغن دارچین (Cinnamomum verum) از گیاه نام گونه Laurus cinnamomum مشتق شده و متعلق به خانواده گیاه شناسی Lauraceae است. گیاهان دارچین بومی در مناطق آسیای جنوب شرقی امروزه در سراسر کشورهای مختلف آسیا رشد می کنند و در سراسر جهان به شکل دارچین اسانس…