# تگ :

روغن خشخاش

تلفن تماس : 09120857730 - 09191425020

فروش / استعلام قیمت : روغن خشخاش

روغن خشخاش

متخصصان روغن خشخاش را به عنوان یک عطر و بوی دلپذیر توصیف می کنند ، روغن دانه خشخاش از هرگونه عوارض ناخوشایند سایر محصولات گیاهی خشخاش مانند تریاک خالی است.   گیاه خشخاش از آسیا و مدیترانه شرقی می آید

ادامه توضیحات محصول