نمایندگی فروش روغن شی باتر
- آرایشی بهداشتی, دارویی, غذایی

نمایندگی فروش روغن شی باتر

آیا نمایندگی فروش روغن شی باتر (Shea butter) در شهرهای مختلف را می شناسید؟ آیا می دانید شیباتر یا همان کره شی از درخت شیا که بومی سنگال و سودان می باشد و درختی مقدس در آفریقا محسوب می شود، بدست می آید؟ نمایندگی فروش…