# تگ :

روغن حنا

تلفن تماس : 09120857730 - 09191425020

فروش / استعلام قیمت : روغن حنا

روغن حنا

روغن حنا حنا را از برگ هاینوا که بومی جنوب آسیا و هند است، استخراج می کند. درختچه حنا با برگ های کوچک پوشیده می شود. روغن حنا روغن ضروری است که از درخت چای کجوت و رنسارا استخراج شده است.   این روغن ، یک رو

ادامه توضیحات محصول