روغن پیاز عنصل
- دارویی

روغن پیاز عنصل

پیاز عنصل یک گیاه است. تکه های میوه گیاه برای استفاده از دارو استفاده می شود و علیرغم نگرانی های جدی ایمنی، افراد برای درمان نارسایی قلب، ضربان قلب نامنظم، نارسایی قلب و برخی مشکلات رگهای خونی، از بین می روند. پیاز عنصل را همچنین…