خرید روغن بذر خیار
- آرایشی بهداشتی

خرید روغن بذر خیار

خیارها در شمال هند به مدت ۳،۰۰۰ سال کشت شده و به رومیان به اروپا معرفی شده است، اما در حال حاضر در بیشتر قاره ها رشد می کند ، میوه خرد شده بیشتر از آب تشکیل شده است: بیش از ۹۶٪ از میوه های…