# تگ :

اسانس آلوچه

تلفن تماس : 09120857730 - 09191425020

فروش / استعلام قیمت : اسانس آلوچه

اسانس آلوچه

اسانس آلوچه : الوچه (گوجه سبز) میوه ای است که شکوفه های سفید رنگ آن در ابتدای بهار باز میشود گوجه سبز به سرعت رشد میکند و میوه آن میرسد مدت زمان نگهداری میوه گوجه سبز بسیار کوتاه است و نهایتا در یخچا

ادامه توضیحات محصول