اسانس آلبالو
- اسانس ها

اسانس آلبالو

آلبالو میوه ای تابستانی و مقوی است که از اسانس آلبالو در دسر ها ، شربت ها ، شیرینی ها ، بستنی ها ، کیک و غذا های مختلف میتوان استفاده کرد ! بیشترین مقدار تولید آلبالو در کشور روسیه ، اکراین و ترکیه است…