دسته بندی :

دارویی

تلفن تماس : 09120857730 - 09191425020

فروش / استعلام قیمت : روغن قسط

خواص روغن قسط

روغن قسط : قسط نام گیاهی است که نام های دیگری چون کوشنه و Costus دارد و به عنوان گیاهی دارویی از آن به کرات استفاده می شود . این گیاه نهایتا به دو متر رشد میکند و گلهایی سفید مایل به صورتی از خود به نمای

ادامه توضیحات محصول

فروش / استعلام قیمت : روغن شقایق

فروش / استعلام قیمت : روغن شبدر

فروش / استعلام قیمت : روغن شاتره

فروش / استعلام قیمت : روغن سرو کوهی

روغن سروکوهی

اورس یا سرو کوهی نوعی سرو است که نام های متعددی دارد و میتواند تا ارتفاع بسیار زیادی رشد کند ، این گیاه تا چندین سال در شرایط آب و هوایی نا مطلوب و خشک میتواند به راحتی زنده بماند و رشد کند ! برگ این

ادامه توضیحات محصول

فروش / استعلام قیمت : روغن زنیان

فروش / استعلام قیمت : روغن زعفران

فروش / استعلام قیمت : روغن زردچوبه

فروش / استعلام قیمت : روغن هلیله سیاه

فروش / استعلام قیمت : روغن ژرانیوم